Pacura Marcin, Przemoc wobec osoby

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualna
Autor:

Przemoc wobec osoby

Dotyczy rozstrzygnięcia czy sformułowanie „przemoc wobec osoby” użyte w art. 191 § 1 k.k. oznacza wyłącznie przemoc skierowaną bezpośrednio przeciwko osobie, czy również pośrednio - poprzez skierowanie jej w stosunku de facto do osoby, lecz poprzez rzecz lub osobę trzecią.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access