Janczukowicz Krzysztof, Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową a opodatkowanie środków przekazanych na kapitał zapasowy przed 2015 r.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową a opodatkowanie środków przekazanych na kapitał zapasowy przed 2015 r.

Przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. określa, co jest przychodem z udziału w zyskach osoby prawnej w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Przed zmianą, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., przepis ten stanowił, że przychodem jest jedynie:

"wartość niepodzielonych zysków w spółce",

a po tej zmianie stanowi, że jest nim:

"wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej".

Powstała z miejsca wątpliwość, czy przewidziane od 2015 r. opodatkowanie środków przekazanych uprzednio na kapitał zapasowy spółki należy stosować do wszystkich przekształceń dokonywanych począwszy od 1 stycznia 2015 r., niezależnie od daty przekazania środków na kapitał zapasowy, czy może tylko do sytuacji, w której przekazanie środków na kapitał zapasowy nastąpiło po tej dacie.

Na zasadzie dychotomii sądy wypowiedziały dwa poglądy, a trzeciego być nie może.

Dodajmy, gwoli ścisłości, że chodzi to o przekształcenie spółki akcyjnej, spółki z o.o. albo spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę cywilną, jawną, partnerską albo komandytową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX