Krudysz Marcin, Przedmiot ochrony przepisów karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Przedmiot ochrony przepisów karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozbieżności w orzecznictwie sądów karnych budzi rzeczywiste określenie przedmiotu ochrony przepisów karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Można wyodrębnić pogląd, zgodnie z którym tym przedmiotem ochrony jest zdrowie publiczne. Niemniej jednak w innych orzeczeniach można znaleźć pogląd odmienny, który przyjmuje, że chronionym jest przede wszystkim interes społeczny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX