Gabriel-Węglowski Michał, Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa prania pieniędzy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa prania pieniędzy

Przestępstwo tzw. prania pieniędzy stanowi jeden z trudniejszych materialnoprawnych elementów zwalczania przestępczości, zarówno w wymiarze dowodowym, jak i prawnym. W polskim prawie karnym istnieje ono także relatywnie krótko, albowiem dopiero od 1994 r. Jego rozbudowane znamiona podlegały także istotnym zmianom nowelizującym (w tym po raz ostatni w 2009 r.; w 2016 r. wprowadzono natomiast karalność przygotowania do przestępstw wskazanych w art. 299 § 1 i 2 k.k.), aczkolwiek nie dotyczyło to znamienia stanowiącego przedmiot omówionej tu różnicy poglądów. Na tle wykładni tego przepisu zaistniała bowiem rozbieżność, czy przedmiotem czynności wykonawczej może być mienie stanowiące bezpośrednią korzyść z przestępstwa (np. skradzione pieniądze, albo pieniądze pochodzące wprost ze sprzedaży narkotyków), czy tylko pochodzące pośrednio.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX