Węgrzynowski Łukasz, Przedawnienie roszczenia pracownika o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu pozbawienia albo ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Przedawnienie roszczenia pracownika o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu pozbawienia albo ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do terminu przedawnienia roszczenia pracownika o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu pozbawienia albo ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem termin przedawnienia wynika z art. 291 § 1 k.p., natomiast drugie stanowisko przyjmuje stosowanie tu art. 118 k.c. Wątpliwości interpretacyjnych nie budzi natomiast sytuacja, gdy legitymowanym biernie w sprawie o odszkodowanie z tytułu pozbawienia bądź ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji jest Skarb Państwa. Tutaj zgodnie przyjmuje się stosowanie terminów przedawnienia z art. 118 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX