Problem zaliczenia wydatków do kosztów pogrzebu, rozumianych w myśl art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - OpenLEX

Bieżuński Paweł, Problem zaliczenia wydatków do kosztów pogrzebu, rozumianych w myśl art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Problem zaliczenia wydatków do kosztów pogrzebu, rozumianych w myśl art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

W razie śmierci posiadacza rachunków oszczędnościowych bank jest zobowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Sporne w literaturze i orzecznictwie jest, czy w ramach zwrotu kosztów pogrzebu należy uwzględnić koszt wystawienia nagrobka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX