Janczukowicz Krzysztof, Potwierdzenie odbioru usługi budowlanej jako moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Potwierdzenie odbioru usługi budowlanej jako moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje - co do zasady - z chwilą wykonania świadczenia (art. 19a ust. 1 u.p.t.u.). Na tym tle dochodzi do sporów między fiskusem, twierdzącym, że chwilą tą jest moment fatycznego zakończenia przez wykonawcę czynności objętych świadczeniem, a podatnikami, twierdzącymi, że powinna się liczyć dopiero chwila, w której odbiorca świadczenia je przyjął, a więc zaakceptował. Powyższa kontrowersja dotyczy także usług budowlanych, bo choć w odniesieniu do nich obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a u.p.t.u.), to jednak wobec tego, że fakturę za usługi budowlane należy wystawić nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług (art. 106i ust. 3 pkt 1 u.p.t.u.), a gdy wykonawca nie wystawi faktury, to obowiązek podatkowy powstaje w tym 30. dniu (art. 19a ust. 7 u.p.t.u.) chwila wykonania świadczenia również tu jest ważna.

W przypadku robót budowlanych, ze względu na ich wartość i skalę, odbiór robót przez zamawiającego jest szczególnie istotny. Czy można więc twierdzić, że obowiązek podatkowy w usługach budowlanych powstaje dopiero w dniu odbioru?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX