Dulewicz Katarzyna, Sancewicz Tomasz, Postępowanie o sprostowanie świadectwa pracy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autorzy:

Postępowanie o sprostowanie świadectwa pracy

Pracownik, który został zwolniony w trybie dyscyplinarnym, może kwestionować zasadność rozwiązania umowy o pracę poprzez wniesienie powództwa o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie (art. 56 k.p.). W orzecznictwie jest rozbieżność czy pracownik może kwestionować rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w postepowaniu o sprostowanie świadectwa pracy (art. 97 § 21 k.p.) mimo, że wcześniej nie żądał przywrócenia do pracy albo odszkodowania. Pierwsze stanowisko wskazuje, że pracownik może żądać uznania rozwiązania umowy o pracę za niezgodne z prawem, także w postępowaniu o sprostowanie świadectwa pracy. Inne orzeczenia nie dopuszczają takiej możliwości. Pracownik może dochodzić swoich roszczeń jedynie w drodze powództwa o przywrócenie do pracy albo odszkodowanie, wniesionego do sądu pracy w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX