Partyk Tomasz, Postanowienie wstępne upoważniające do przeprowadzenia prac adaptacyjnych potrzebnych dla wyodrębnienia lokalu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Postanowienie wstępne upoważniające do przeprowadzenia prac adaptacyjnych potrzebnych dla wyodrębnienia lokalu

Na gruncie art. 11 ust. 2 ustawy o własności lokali możliwym jest wydanie przez sąd w postępowaniu o zniesienie współwłasności, dział spadku lub podział majątku wspólnego postanowienia wstępnego uznającego za usprawiedliwione co do zasady żądanie wyodrębnienia lokalu w budynku i upoważniającego zainteresowanego uczestnika postępowania do wykonania odpowiednich robót adaptacyjnych niezbędnych dla tego wyodrębnienia. W orzecznictwie wskazuje się zarazem, że tego rodzaju postanowienie wstępne nie powinno być wydawane w celu zobowiązywania do dokonania adaptacji nieruchomości budynkowej uczestników skłóconych i prezentujących wzajemnie się wykluczające interesy. Podkreśla się również, iż prace adaptacyjne, nie mogą ingerować w substancję budynku, a w szczególności polegać na jego rozbudowie lub nadbudowie, natomiast powinny być wykonane zasadniczo jedynie wewnątrz budynku. Zauważa się również, iż wydanie postanowienia wstępnego obejmującego upoważnienie do przeprowadzenia robót adaptacyjnych jest uzasadnione tylko wtedy, gdy istnieje realna możliwość wykonania tych prac przez zainteresowanych uczestników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX