Janczukowicz Krzysztof, Pokrycie przez pracodawcę zaległych składek na ZUS a powstanie przychodu po stronie pracownika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Pokrycie przez pracodawcę zaległych składek na ZUS a powstanie przychodu po stronie pracownika

Nierzadko zdarza się, że pracodawca - zdaniem ZUS - nieprawidłowo rozliczy składki należne na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zaniżona składka musi być dopłacona, niezależnie od tego, czy jest to składka w części finansowanej przez pracodawcę, czy w części potrącanej z wynagrodzenia pracownika. W tym drugim przypadku okazało się sporne, czy późniejsze dopłacenie zaległej składki przez pracodawcę, bez obciążania pracownika tą dopłatą, oznacza, że po stronie pracownika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, w wysokości kwoty, jaką by potrącono z jego wynagrodzenia, gdyby od razu zapłacono składkę w wyższej wysokości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX