Janczukowicz Krzysztof, Pojęcie usługi ciągłej na gruncie VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie usługi ciągłej na gruncie VAT

Możliwość rozliczania usługi trwającej przez długi czas jako usługi ciągłej jest istotnym uproszczeniem dla podatników VAT. Mogą oni bowiem przyjmować, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do wszystkich czynności wykonanych przez usługodawcę w danym miesiącu (czy też w innym okresie rozliczeniowym) powstaje tylko raz - w ostatnim dniu tego miesiąca (innego okresu). Podstawą prawną takiego rozliczania jest art. 19a ust. 3 u.p.t.u., który określa usługę ciągłą jako „usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń”. Jak widać, ustawa w gruncie rzeczy nie określa istoty usługi ciągłej. Na tym tle pojawił się spór, czy chodzi tu wyłącznie o usługi, w ramach których świadczenie usługodawcy trwa nieprzerwanie (24 na 24) i nie da się sensownie wyodrębnić poszczególnych czynności, czy także o usługi, które polegają na powtarzaniu w każdym miesiącu takich samych świadczeń, które wyodrębnić by się dały, ale umowa stałej współpracy ujmuje je zbiorczo. Okazuje się, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wypowiedziano oba te poglądy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX