Pacura Marcin, Pojęcie przestępstwa na gruncie art. 258 § 1 k.k.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie przestępstwa na gruncie art. 258 § 1 k.k.

Prezentowana poniżej rozbieżność orzecznictwa dotyczy rozstrzygnięcia kwestii, czy przed dniem 17 października 1999 r. (tj. od momentu nowelizacji przedmiotowego przepisu polegającej na dodaniu do wyrażenia „przestępstw” frazy „w tym i przestępstw skarbowych,”) zakresem pojęcia „przestępstwa” na gruncie art. 258 § 1 k.k. objęte były również przestępstwa skarbowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX