Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Podstawa prawna rozstrzygnięcia o rozliczeniu wspólnych długów małżonków spłaconych przez jedno z nich

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autorzy:

Podstawa prawna rozstrzygnięcia o rozliczeniu wspólnych długów małżonków spłaconych przez jedno z nich

W orzecznictwie zauważyć można dwa poglądy odnoszące się do tego, który przepis stanowi podstawę prawną orzeczenia o rozliczeniu spłaty wspólnego długu małżonków przez jedno z nich już po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Pierwsza koncepcja wskazuje na art. 45 k.r.o., przyjmując, że spłacony dług przekształca się w roszczenie o zwrot nakładów na majątek wspólny. Drugie zapatrywanie opiera się na założeniu, że art. 45 k.r.o. nie znajduje tu zastosowania, natomiast rozliczenie dokonywane jest na podstawie art. 207 k.c. stosowanego odpowiednio.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX