Podatnik podatku od nieruchomości oddanej w trwały zarząd i wydzierżawionej - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Podatnik podatku od nieruchomości oddanej w trwały zarząd i wydzierżawionej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Podatnik podatku od nieruchomości oddanej w trwały zarząd i wydzierżawionej

Sytuacja, w której nieruchomość publiczna (stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego) oddawana jest w trwały zarząd (art. 43 u.g.n.), a następnie trwały zarządca oddaje ja w dzierżawę alb najem, jest częsta. Kto w tej sytuacji jest podatnikiem podatku od nieruchomości: trwały zarządca czy dzierżawca (najemca)? Wchodzi tu w grę zastosowanie art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.o.l., zgodnie z którym podatnikiem jest posiadacz nieruchomości publicznej jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego. Jakiej odpowiedzi udzielają na powyższe pytanie na gruncie przytoczonego przepisu sądy administracyjne?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX