Węgrzynowski Łukasz, Oznaczenie spółki kapitałowej na wekslu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Oznaczenie spółki kapitałowej na wekslu

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do sposobu oznaczenia spółki kapitałowej na wekslu. W odniesieniu do osób prawnych wymagania w tym zakresie nie zostały jasno sprecyzowane w art. 1 i 101 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe, bez względu na pozycję osoby prawnej w stosunku wekslowym. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, nie jest niezbędne podanie pełnej firmy spółki kapitałowej. Zgodnie z drugim stanowiskiem na wekslu należy wpisać pełną firmę spółki kapitałowej pod rygorem nieważności weksla.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX