Borszowski Paweł, Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualna, stan prawny na: 19 kwietnia 2016 r.
Autor:

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2003 r nowej regulacji dotyczącej wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego spowodowało pojawienie się poglądów w orzecznictwie, w których sądy akcentowały wymogi dotyczące złożenia oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania oraz kwestie dotyczące charakteru prawnego terminu do złożenia tego oświadczenia. Pojawiły się również orzeczenia wyjaśniające regulację domniemania zachowania opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX