Opłata skarbowa od pełnomocnictwa jako składnik kosztów procesu - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Opłata skarbowa od pełnomocnictwa jako składnik kosztów procesu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa jako składnik kosztów procesu

W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że co do zasady uiszczona przez stronę opłata skarbowa od pełnomocnictwa procesowego, stanowi niezbędny i celowy wydatek strony związany z postępowaniem, a w związku z tym podlega uwzględnieniu przy rozstrzyganiu o zwrocie kosztów procesu. Wykształcił się jednak również pogląd, iż w tych przypadkach, w których strona korzysta ze zwolnienia od opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (np. w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych), opłaty tej nie można zaliczyć do niezbędnych kosztów procesu, choćby strona faktycznie ją uiściła, a wobec powyższego nie podlega ona uwzględnieniu na etapie orzekania w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX