Walczyński Ignacy, Określenie zakresu pojęcia "czas pozostawania pracownika bez pracy" w rozumieniu art. 57 § 1 k.p.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Określenie zakresu pojęcia "czas pozostawania pracownika bez pracy" w rozumieniu art. 57 § 1 k.p.

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą zakresu pojęcia "czas pozostawania pracownika bez pracy" w rozumieniu art. 57 § 1 k.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX