Gabriel-Węglowski Michał, Okres zaliczany do czasu przestępstwa samowolnego oddalenia się z miejsca pełnienia służby wojskowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Okres zaliczany do czasu przestępstwa samowolnego oddalenia się z miejsca pełnienia służby wojskowej

Przepis art. 338 § 1 k.k. penalizuje samowolne opuszczenie przez żołnierza lub samowolne przebywanie poza swoją jednostką lub wyznaczonym miejscem przebywania, w określonych w tym przepisie warunkach. Przepis ma ten zbliżone brzmienia do art. 303 § 1 k.k. z 1969 r. Przez wiele lat w judykaturze utrzymywał się pogląd, że przestępstwo to rozpoczyna się z dniem opuszczenia miejsca służby lub niepowrotu do tego miejsca wbrew obowiązkowi i trwa nieprzerwanie każdego dnia po kolei, do czasu tego powrotu lub do momentu zatrzymania żołnierza (a także innych podmiotów, np. junaków, których dotyczył ten przepis w poprzednim stanie prawnym). W ostatniej dekadzie nastąpił jednak zasadniczy zwrot orzecznictwa w tej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX