Dulewicz Katarzyna, Odmowa zgody na zwolnienie od pracy w celu wykonania doraźnej czynności związkowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Odmowa zgody na zwolnienie od pracy w celu wykonania doraźnej czynności związkowej

Członkowie związku zawodowego mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z ich funkcji związkowych, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy (art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych). Spór w orzecznictwie dotyczy rozstrzygnięcia, czy pracodawca ma obowiązek udzielić zwolnienia od pracy w trybie art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, czy też w pewnych sytuacjach może odmówić wyrażenia zgody na zwolnienie od pracy. Według niektórych orzeczeń pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielić pracownikowi zgody na zwolnienie od pracy, ponieważ zwolnienie to nie zależy od uznania pracodawcy. Jeżeli wniosek pracownika odpowiada przesłankom wskazanym w ustawie, to pracodawca musi ten wniosek uwzględnić. Inne orzeczenia wskazują z kolei, że obowiązek udzielenia zgody na zwolnienie od pracy nie ma charakteru bezwzględnego, a szczególne okoliczności wymagające obecności pracownika w pracy mogą uzasadniać odmowę udzielenia zgody na zwolnienie od pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX