Kucharski Dominik, Odmowa ustanowienia dla strony fachowego pełnomocnika jako przesłanka pozbawienia strony możności obrony jej praw, skutkująca nieważnością postępowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Odmowa ustanowienia dla strony fachowego pełnomocnika jako przesłanka pozbawienia strony możności obrony jej praw, skutkująca nieważnością postępowania

Prezentowana linia orzecznicza, dotyka problemu, dotyczącego konsekwencji odmowy przez sąd ustanowienia dla strony fachowego pełnomocnika z urzędu.

W orzecznictwie istnieje bowiem na tym tle istotna rozbieżność poglądów.

Wedle jednego poglądu, odmowa ustanowienia dla strony fachowego pełnomocnika stanowi pozbawienie jej możności obrony swych praw, skutkujące nieważnością postępowania.

Wedle poglądu przeciwnego, odmowy ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu nie można utożsamiać z pozbawieniem strony możności obrony jej praw przed sądem i tym samym nie skutkuje ona nieważnością postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX