Ocena czy wadliwa decyzja lokalowa może być źródłem szkody w sytuacji, gdy stwierdzono nieważność decyzji dekretowej - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Ocena czy wadliwa decyzja lokalowa może być źródłem szkody w sytuacji, gdy stwierdzono nieważność decyzji dekretowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Ocena czy wadliwa decyzja lokalowa może być źródłem szkody w sytuacji, gdy stwierdzono nieważność decyzji dekretowej

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do oceny, czy w razie nieważność decyzji administracyjnej odmawiającej przyznania byłemu właścicielowi nieruchomości prawa własności czasowej na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. decyzji dekretowej), źródłem szkody może być także wydana z naruszeniem prawa decyzja zezwalająca na sprzedaż lokali w budynku położonym na tej nieruchomości (tzw. decyzja lokalowa). Ze względów konstrukcyjnych omawiane zagadnienie należy odróżnić od sytuacji, gdy nie stwierdzono nieważności decyzji dekretowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX