Węgrzyn Gabriel, Obowiązek składania sprawozdań dotyczących odbieranych odpadów przez przedsiębiorców zgłoszonych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualna
Autor:

Obowiązek składania sprawozdań dotyczących odbieranych odpadów przez przedsiębiorców zgłoszonych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Jak wynika z art. 9x ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje po terminie sprawozdanie dotyczące odbieranych odpadów - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. W orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma zgodności co do tego, czy pod pojęciem „przedsiębiorcy odbierającego odpady” należy rozumieć każdego przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów (Pogląd 1), czy też tylko takiego przedsiębiorcę, który w okresie sprawozdawczym faktycznie te odpady odbierał (Pogląd 2).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX