Zawadzka-Filipczyk Paulina, Obowiązek podatkowy w przypadku zapewnienia pracownikowi wyżywienia w podróży służbowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Obowiązek podatkowy w przypadku zapewnienia pracownikowi wyżywienia w podróży służbowej

Na gruncie przepisów podatkowych wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w r.p.s. W praktyce zdarza się, że pracodawca spoza sektora budżetowego zamiast wypłacać pracownikom diety z tytułu podróży służbowych decyduje się na stosowanie innej formy rozliczania kosztów związanych z wyżywieniem pracownika w delegacji, w szczególności rekompensuje faktycznie poniesione przez pracownika na ten cel koszty na podstawie przedkładanych mu dowodów zapłaty lub wyposaża pracowników w karty firmowe do płacenia za wyżywienie. W przypadku zapewniania przez pracodawcę pracownikowi odbywającemu podróż służbową bezpłatnego wyżywienia w takiej formie, powstaje wątpliwość, co do zakresu zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych – czy należy odnosić je do wysokości diety określonej w powołanych wyżej przepisach, (mimo, że dieta, jako taka faktycznie nie jest w takim przypadku wypłacana), czy też do innych należności za czas podróży służbowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX