Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Obliczanie 3-miesięcznego terminu do wydania interpretacji indywidualnej

W art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - dalej o.p. ustanowiony jest 3-miesięczny termin do wydania interpretacji indywidualnej - liczony od dnia otrzymania wniosku. Niniejsze opracowanie przedstawia poglądy orzecznicze w zakresie obliczania tego terminu. Na czele zagadnień z tym związanych stoi zaogniony niegdyś spór o to, czy do zachowania tego terminu konieczne jest doręczenie interpretacji wnioskodawcy, czy wystarczy samo jej wydanie przez organ interpretujący.

Konsekwencje niewydania interpretacji w terminie, czyli kwestie związane z tzw. interpretacją milczącą przedstawione są w odrębnej linii orzeczniczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?