Musiała Anna, Normatywność porozumienia zbiorowego zawieranego przez związki zawodowe z inwestorem

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Normatywność porozumienia zbiorowego zawieranego przez związki zawodowe z inwestorem

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do kwestii traktowania porozumienia zbiorowego zawieranego przez związki zawodowe z inwestorem, za źródło prawa pracy. Według jednej grupy orzeczeń, porozumienie zbiorowe zawierane przez związek zawodowy z inwestorem jest traktowane jako normatywne porozumienie zbiorowe; z kolei według drugiej grupy - nie można traktować jako źródła prawa pracy porozumienia zbiorowego, gdzie stroną jest inwestor.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX