Janczukowicz Krzysztof, Nienaliczanie odsetek w przypadku zwrotu sprawy do ponownego rozpatrzenia w postępowaniu podatkowym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Nienaliczanie odsetek w przypadku zwrotu sprawy do ponownego rozpatrzenia w postępowaniu podatkowym

Odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres postępowania podatkowego, jeżeli organ podatkowy nie zdążył doręczyć decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 54 § 1 pkt 7 o.p.). Do tego momentu wszystko jest jasne. Powyższa regulacja chroni podatnika przed skutkami przewlekłości postępowania podatkowego. Problem dotyczy sytuacji, w której decyzja I instancji została zaskarżona, a organ II instancji uchylił tę decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Także w tej sytuacji należy stosować zasadę nienaliczania odsetek w przypadku niedoręczenia decyzji w terminie 3 miesięcy (art. 54 § 3 o.p.). Co to znaczy? Czy termin 3 miesięcy należy nadal liczyć od dnia wszczęcia postępowania, co, oczywiście, byłoby korzystne dla podatników, bo oznaczałoby nienaliczanie odsetek za cały okres postępowania podatkowego, w którym ponowna decyzja organu I instancji została doręczona po upływie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania? Czy może należy go liczyć na nowo, a więc od dnia, w którym sprawa wróciła do organu I instancji do ponownego rozpatrzenia (dnia zwrotu akt), co oznaczałoby, że osobno należy liczyć 3 miesiące w ramach pierwszego i w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy