Janczukowicz Krzysztof, Następstwo prawne nabywcy przedsiębiorstwa w zakresie rozliczeń VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Następstwo prawne nabywcy przedsiębiorstwa w zakresie rozliczeń VAT

Czy nabywca przedsiębiorstwa jest następcą prawnym zbywcy w zakresie rozliczeń VAT? Jeśli tak, to może np. wystawiać faktury korygujące do faktur pierwotnych wystawionych wcześniej przez zbywcę, czy też w drugą stronę - może rozliczać wystawione przez kontrahentów faktury korygujące do faktur pierwotnych wystawionych na zbywcę. Może też odliczać VAT od nabyć zrealizowanych przez zbywcę, który sam nie dokonał jeszcze odliczenia. Jeśli zaś uzna się, że nabywca przedsiębiorstwa następcą prawnym nie jest, to te uprawnienia odpadają.

Wątpliwość bierze się stąd, że Ordynacja podatkowa, określając przypadki tzw. sukcesji podatkowej (art. 93-93e), nie wymienia wśród nich nabycia przedsiębiorstwa. Natomiast sama ustawa o VAT, traktując zbycie przedsiębiorstwa jako czynność wyłączoną z VAT (art. 6 pkt 1), w sposób wyraźny uprawnia nabywcę jedynie do korekty podatku naliczonego (art. 91 ust. 9). Czy te krajowe przepisy prawidłowo implementują dyrektywę 112 VAT, w myśl której osoba, której przekazano przedsiębiorstwo powinna być "traktowana jako następca prawny przekazującego" (art. 19)?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX