Kucharski Dominik, Możliwość podważenia ceny sprzedaży nieruchomości wynikającej z aktu notarialnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość podważenia ceny sprzedaży nieruchomości wynikającej z aktu notarialnego

W orzecznictwie widoczny jest spór w zakresie odpowiedzi na pytanie czy dopuszczalne prawnie jest zakwestionowanie ceny sprzedaży nieruchomości, określonej w akcie notarialnym, a więc jednego z istotnych elementów tej umowy, poprzez wykazywanie, że w rzeczywistości cena umówiona przez strony jest inna.

Zgodnie z jednym z poglądów, nie jest dopuszczalne kwestionowanie ceny sprzedaży nieruchomości określonej w akcie notarialnym, bowiem stanowiłoby to obejście przepisów o formie zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Wedle poglądu przeciwnego, dopuszczalne jest podważenie ceny sprzedaży nieruchomości, określonej w akcie notarialnym za pomocą innych dowodów np. zeznań świadków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX