Kucharski Dominik, Możliwość kierowania przez wierzyciela sp. z o.o., powództwa przeciwko członkowi zarządu sp. z o.o. pomimo braku tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość kierowania przez wierzyciela sp. z o.o., powództwa przeciwko członkowi zarządu sp. z o.o. pomimo braku tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce

Przedmiotowa linia przedstawia dostrzegalną w orzecznictwie rozbieżność poglądów co do tego, czy wierzyciel pozywając członka zarządu sp. z o. o. za zobowiązania spółki w trybie art. 299 § 1 k.s.h., musi uprzednio uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko samej spółce, czy też nie jest to obligatoryjny wymóg. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy wierzyciel ma wiedzę o tym, że spółka jest niewypłacalna i jest w stanie to wykazać jak również jest w stanie wykazać istnienie swojej wierzytelności, a sama spółka np. nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji (zarządu), co powoduje, że uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce, wiązałoby się z poniesieniem znacznych kosztów, związanych z opłatą sądową i kosztami wynagrodzenia kuratora, ustanowionego dla spółki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy