Janczukowicz Krzysztof, Motywacja zasługująca na szczególne potępienie a rodzaj zamiaru

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Motywacja zasługująca na szczególne potępienie a rodzaj zamiaru

Zwrot "w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie" występuje w art. 148 § 2 pkt 3 k.k., określającym typ kwalifikowany zabójstwa, oraz w art. 40 § 2 k.k., stanowiącym podstawę orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. Nie ma wątpliwości co do tego, że przy stosowaniu obu tych przepisów należy pojęcie motywacji zasługującej na szczególne potępienie rozumieć tak samo. Niewątpliwe też i typowe zresztą jest to, że sprawca, któremu tę motywację się przypisuje, działa w zamiarze bezpośrednim. A czy jest możliwe przyjęcie tej motywacji, gdy sprawca popełnia przestępstwo w zamiarze ewentualnym?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX