Krudysz Marcin, Moment powstania zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Moment powstania zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określają jedynie moment powstania obowiązku podatkowego w tym podatku. Nie wskazują natomiast wprost na moment powstania zobowiązania podatkowego, rozumianego zgodnie z art. 5 Ordynacji podatkowej jako wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Powstały w orzecznictwie problem dotyczy określenia, kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług. W szczególności, czy zobowiązanie podatkowe za dany miesiąc powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca, czy też jak głosi inny pogląd, w okresie miesięcznym, nie później niż z 25. dniem następującym po miesiącu za, który ma nastąpić rozliczenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX