Partyk Aleksandra, Mapa jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Mapa jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego

W orzecznictwie wskazuje się, że mapa może stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego wówczas jeśli charakteryzuje się określonymi elementami twórczymi i indywidualnymi, w szczególności autorską oprawą graficzną, symbolami oznaczeń itp. Zauważa się także, że nie ma charakteru autorskiego naniesienie na mapie już istniejącej pewnych oznaczeń, jeśli nie mają one waloru twórczego (np. trasy dojazdu).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX