Kwalifikacja na gruncie VAT zniesienia współwłasności nieruchomości - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Kwalifikacja na gruncie VAT zniesienia współwłasności nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Kwalifikacja na gruncie VAT zniesienia współwłasności nieruchomości

Transakcje zbycia udziałów w nieruchomości od dawna budziły wątpliwości co do ich kwalifikacji podatkowej na gruncie VAT. Wiele lat trwał spór, czy należy je uznawać za dostawę towarów, czy za świadczenie usług. Uchwała NSA z dnia 24 października 2011 r. (I FPS 2/11) przesądziła, że stanowią one dostawę towarów. Następnie powstała wątpliwość, czy można mówić o dostawie towarów w przypadku zniesienia współwłasności. W tej kwestii należy wyróżnić trzy poniższe poglądy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX