Matusiakiewicz Łukasz, Kto i co musi udowodnić w postępowaniu podatkowym, czyli o zasadzie prawdy obiektywnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Kto i co musi udowodnić w postępowaniu podatkowym, czyli o zasadzie prawdy obiektywnej

Zagadnienie rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu podatkowym oraz „kształtu” zasady prawdy obiektywnej budzi liczne kontrowersje zarówno na gruncie teoretycznym, jak i w praktyce sporów podatników z fiskusem. O ile bowiem, jak się wydaje, w postępowaniu cywilnym czy karnym łatwiej jest kierować się tradycyjnymi dla tych działów prawa regułami dowodzenia, o tyle w procedurze podatkowej nierzadko można dostrzec duże różnice stanowisk – także w orzecznictwie – co do zakresu obowiązku przyczyniania się strony do wyjaśnienia stanu faktycznego w postępowaniu.

W orzecznictwie i doktrynie sporne pozostają zatem reguły rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniach podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX