Krudysz Marcin, Kryterium ustalania znamienia „znacznej ilości”

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Kryterium ustalania znamienia „znacznej ilości”

Niejednolicie w orzecznictwie rozstrzygana jest kwestia tego, według jakiego kryterium powstaje typ kwalifikowany przestępstw z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, wymagających zaistnienia znamienia „znacznej ilości”. W szczególności czy dla zaistnienia znamienia „znacznej ilości” ma znaczenie wyłącznie kryterium ilościowe, czy też dopuszczalne jest stosowanie także innych kryteriów.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access