Kryterium ustalania znamienia „znacznej ilości” - OpenLEX

Krudysz Marcin, Kryterium ustalania znamienia „znacznej ilości”

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Kryterium ustalania znamienia „znacznej ilości”

Niejednolicie w orzecznictwie rozstrzygana jest kwestia tego, według jakiego kryterium powstaje typ kwalifikowany przestępstw z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, wymagających zaistnienia znamienia „znacznej ilości”. W szczególności czy dla zaistnienia znamienia „znacznej ilości” ma znaczenie wyłącznie kryterium ilościowe, czy też dopuszczalne jest stosowanie także innych kryteriów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX