Pacura Marcin, Kradzież z włamaniem jako znamię art. 122 § 1 k.w.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Kradzież z włamaniem jako znamię art. 122 § 1 k.w.

W orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca możliwości objęcia zakresem wykroczenia opisanego w art. 122 § 1 k.w. (a nie zakresem dyspozycji art. 291 § 1 k.k. czy też odpowiednika tego przepisu w kodeksie z 1969 r. - art. 215 § 1 d.k.k.) zachowania sprawcy polegającego na zbyciu mienia pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem (przy zachowaniu limitów kwotowych stanowiących przesłankę zastosowania art. 122 § 1 k.w.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX