Konsekwencje procesowe niezgłoszenia zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. w kontekście sfery dowodowej postępowania - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Konsekwencje procesowe niezgłoszenia zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. w kontekście sfery dowodowej postępowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autorzy:

Konsekwencje procesowe niezgłoszenia zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. w kontekście sfery dowodowej postępowania

W judykaturze dostrzec należy trzy zasadnicze poglądy dotyczące zastosowania instytucji zastrzeżenia do protokołu w odniesieniu do sfery dowodowej postępowania cywilnego. Pierwsze stanowisko bezwzględnie odmawia skuteczności zarzutom odwoławczym w zakresie naruszenia przepisów prawa dowodowego, jeżeli decyzja sądu meriti w tej materii nie została zakwestionowana w trybie art. 162 k.p.c. Druga grupa judykatów wskazuje, że instytucja zastrzeżenia do protokołu znajduje zastosowanie jedynie w przypadku wyraźnej decyzji procesowej, nie zaś „milczącego” pominięcia dowodów. Trzecie zapatrywanie podkreśla, że nawet utrata przez stronę prawa do powoływania zarzutów odwoławczych wskutek zaniedbania wniesienia zastrzeżenia, nie pozbawia sądu odwoławczego uprawnienia do przeprowadzenia we własnym dowodów, których sąd meriti nie dopuścił. Obok tych stanowisk warto powołać również pogląd, wedle którego warunkiem wyciągania wobec strony niereprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika konsekwencji nieskorzystania z instytucji zastrzeżenia do protokołu, jest uprzednie pouczenie jej o tym uprawnieniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX