Partyk Tomasz, Konsekwencje niedołączenia do pisma procesowego dowodu nadania go stronie przeciwnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Konsekwencje niedołączenia do pisma procesowego dowodu nadania go stronie przeciwnej

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym brak dołączenia do pisma procesowego składanego przez stronę zastępowaną przez profesjonalnego pełnomocnika dowodu doręczenia lub nadania odpisu pisma dla pełnomocnika drugiej strony, skutkuje zwrotem tego pisma, zaś art. 132 § 1 k.p.c. ma charakter kategoryczny i nie pozostawia sądowi swobody co do możliwości niezarządzania zwrotu pisma dotkniętego brakiem tego rodzaju. Można jednak również spotkać pogląd, zgodnie z którym nie należy dokonywać zwrotu pisma procesowego wniesionego z uchybieniem obowiązku, o którym stanowi art. 132 § 1 k.p.c., jeżeli strona wnosząca to pismo następczo z własnej inicjatywy przedłożyła dowód nadania tego pisma pełnomocnikowi przeciwnika procesowego. Warto również zwrócić uwagę na stanowisko, w myśl którego nie stanowi podstaw zwrotu pisma procesowego okoliczność niedokonania jego nadania pełnomocnikowi strony przeciwnej pocztą, jeżeli pismo to składane jest w sądzie na rozprawie i na tej rozprawie następuje również doręczenie go oponentowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX