Konieczność wydania przez sąd postanowienia o odmowie dopuszczenia dowodu - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Konieczność wydania przez sąd postanowienia o odmowie dopuszczenia dowodu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autorzy:

Konieczność wydania przez sąd postanowienia o odmowie dopuszczenia dowodu

W orzecznictwie dostrzec można dwa przeciwstawne poglądy odnośnie istnienia po stronie sądu wydawania postanowień o odmowie przeprowadzenia dowodu wskazanego przez stronę. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem judykatury sąd w ogóle nie musi wydawać postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodu wskazanego przez stronę, gdyż w świetle art. 236 k.p.c., postanowienie dowodowe powinno mieć określoną treść pozytywną. Drugie zapatrywanie opiera się na założeniu, że pozytywne bądź negatywne wypowiedzenie się co do każdego wniosku dowodowego jest obowiązkiem procesowym sądu, niemniej niewydanie przez sąd postanowienia dowodowego nie jest z reguły uchybieniem mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX