Gabriel-Węglowski Michał, Karalność posiadania narkotyków pozyskanych w drodze przemytu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualna
Autor:

Karalność posiadania narkotyków pozyskanych w drodze przemytu

W orzecznictwie powstała istotna rozbieżność związana z określeniem, czy sprawca, który dokonał przemytu środków odurzających lub psychotropowych, tj. przestępstwa z art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i następnie przez jakiś czas dysponuje tymi środkami, podlega karalności za posiadanie narkotyków, o której mowa w art. 62 tej ustawy, czy też zdarzenie to stanowi czyn współukarany. W kwestii tej zarysowały się – mając na względzie także analizę stanów faktycznych objętych poniższymi wyrokami, związanych z długością posiadania środków - w zasadzie trzy stanowiska, które umownie można określić jako restrykcyjne, pośrednie oraz liberalne.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access