Krudysz Marcin, Jawność posiedzeń sądu karnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Jawność posiedzeń sądu karnego

Na gruncie art. 96 k.p.k. zarysowały się w orzecznictwie sądów różnych instancji rozbieżności, odnośnie jawności zewnętrznej posiedzeń sądu karnego, w kontekście udziału w nich publiczności. Według jednego z poglądów posiedzenia sądu karnego są jawne, pogląd przeciwny zakłada natomiast, że skoro przepis ten nie przewiduje udziału w posiedzeniach publiczności, to posiedzenia w omawianym zakresie jawne nie są. Wyrażono również stanowisko pośrednie, wg którego w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd „rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę” w rozumieniu art. 42 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX