Gabriel-Węglowski Michał, Hierarchiczna struktura zorganizowanej grupy przestępczej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Hierarchiczna struktura zorganizowanej grupy przestępczej

Przepisy prawa karnego, w szczególności kodeksu karnego z 1997 r., nie zawierają definicji zorganizowanej grupy przestępczej, co pozostawia – z uwagi na bardzo ocenne pojęcia użyte w tym terminie – szerokie pole interpretacyjne, które stara się wypełnić zarówno nauka prawa karnego, jak i orzecznictwo. W drodze rozważań na tych polach podejmowana są próby jak stworzenia jak najprecyzyjniejszego i wyczerpującego kanonu elementów, które muszą złożyć się na zaistnienie takiej grupy, jako substratu ewentualnej odpowiedzialności karnej jej członków. Jednym z węzłowych zagadnień – które stało się przedmiotem istotnej rozbieżności orzeczniczej – jest konieczność wykazania, że w danej grupie osób dopuszczających się przestępstw istniało wyodrębnione przywództwo. Ścierają się tu dwa niżej opisane poglądy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX