Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dowodzenie przesłanki bezskuteczności egzekucji

W orzecznictwie prezentowane są różne spojrzenia na kwestię dowodzenia przesłanki bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce w procesie o zapłatę przeciwko członkom jej zarządu. Podnosi się, że udowodnienie zaistnienia przesłanki bezskuteczności egzekucji z art. 299 k.s.h. nie oznacza, że egzekucja musi zostać skierowana do wszystkich składników majątku spółki. Wyrażany jest również pogląd o konieczności skierowana egzekucji do całego majątku spółki. Wreszcie, istnieje też pogląd o braku konieczności wszczynania egzekucji w ogóle i dopuszczalności wykazania przesłanki jej bezskuteczności, za pomocą wszelkich dowodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację