Krudysz Marcin, Dopuszczalność zapłaty podatku dokonanej przez osobę trzecią w imieniu podatnika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualna
Autor:

Dopuszczalność zapłaty podatku dokonanej przez osobę trzecią w imieniu podatnika

Rozbieżności o orzecznictwie sądowym budzi kwestia oceny „dokonania zapłaty”, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jako czynności, wskutek której zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części. W szczególności chodzi o to, czy zapłata podatku prowadząca do efektywnego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego musi być dokonana przez samego podatnika, czy też taki skutek wystąpi również, gdy dokona tego w imieniu podatnika osoba trzecia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX