Węgrzynowski Łukasz, Dopuszczalność zamknięcia likwidacji przedsiębiorstwa państwowego mimo braku zaspokojenia (zabezpieczenia) wierzycieli

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność zamknięcia likwidacji przedsiębiorstwa państwowego mimo braku zaspokojenia (zabezpieczenia) wierzycieli

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny dopuszczalności zamknięcia likwidacji przedsiębiorstwa państwowego mimo braku zaspokojenia czy zabezpieczenia wierzycieli ujawnionych w toku postępowania likwidacyjnego. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem zamknięcie likwidacji wówczas nie jest dopuszczalne, zaś likwidator powinien wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Natomiast w ramach drugiego stanowiska przyjmuje się, że dopuszczalne jest zamknięcie likwidacji nawet w razie braku zaspokojenia czy zabezpieczenia wierzycieli. Przedstawiona rozbieżność łączy się również z oceną wzajemnej relacji między postępowaniem likwidacyjnym a postępowaniem upadłościowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX