Musak Jolanta, Dopuszczalność żądania całości odszkodowania przez jednego współwłaściciela w oparciu o art. 209 k.c.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność żądania całości odszkodowania przez jednego współwłaściciela w oparciu o art. 209 k.c.

W orzecznictwie prezentowane są dwa stanowiska, co do zasadności występowania z żądaniem zapłaty odszkodowania przez jednego ze współwłaścicieli, który swoją legitymację procesową wywodzi z art. 209 k.c. Pierwszy pogląd głosi, że dopuszczalne jest w takim procesie wywodzenie legitymacji czynnej współwłaściciela z art. 209 k.c., natomiast drugi pogląd neguje możliwość skutecznego dochodzenia jako czynności zachowawczej całości odszkodowania przez jednego tylko ze współwłaścicieli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX