Partyk Tomasz, Dopuszczalność wydania postanowienia wstępnego określającego sposób dokonania działu majątkowego lub sposób zniesienia współwłasności

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wydania postanowienia wstępnego określającego sposób dokonania działu majątkowego lub sposób zniesienia współwłasności

W orzecznictwie można dostrzec dwa przeciwstawne poglądy odnośnie dopuszczalności wydania przez sąd w sprawie o dział spadku, podział majątku wspólnego lub zniesienie współwłasności postanowienia wstępnego określającego sposób jego dokonania. Według pierwszego ze stanowisk judykatury wydanie takiego postanowienia wstępnego jest wykluczone, bowiem regulacje art. 618 § 1 k.p.c. i art. 685 k.p.c. przewidują zamknięty katalog rozstrzygnięć, jakie mogą być objęte postanowieniami wstępnymi. Drugie z zapatrywań orzecznictwa przyjmuje dopuszczalność rozstrzygnięcia w ramach postanowienia wstępnego dopuszczalności dokonania określonego sposobu działu, w szczególności podziału fizycznego rzeczy, jeżeli zgłoszonych zostało kilka propozycji dokonania takiego podziału, a zachodzi wątpliwość co do tego, czy podział fizyczny rzeczy jest w ogóle możliwy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX