Dopuszczalność wniesienia skargi na wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieopłacenia opłaty za parkowanie w... - OpenLEX

Chabel Cezary, Dopuszczalność wniesienia skargi na wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieopłacenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wniesienia skargi na wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieopłacenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania

Możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieopłacenia postoju w strefie płatnego parkowania spowodowało powstanie rozbieżnych stanowisk w ocenie tego zdarzenia przez sądy administracyjne. Z jednej strony argumentuje się, iż wezwanie takie dotyczy spraw o charakterze publicznoprawnym i jako dotyczące uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowi czynność materialno-techniczną podlegającą kontroli sądów administracyjnych. Przeciwny pogląd odwołuje się do literalnego brzmienia przepisu art. 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uznając, iż wezwanie do uiszczenia opłaty nie jest decyzją ani też postanowieniem, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 2 i 3. Nie stanowi również żadnego z aktów wymienionego w art. 3 § 2 pkt 5, 6 i 7, zatem nie podlega kontroli sądu administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX