Dopuszczalność stosowania weksla jako zabezpieczenia wierzytelności pracodawcy - OpenLEX

Latos-Miłkowska Monika, Dopuszczalność stosowania weksla jako zabezpieczenia wierzytelności pracodawcy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność stosowania weksla jako zabezpieczenia wierzytelności pracodawcy

Kontrowersja dotyczy możliwości stosowania przez pracodawców cywilistycznych środków zabezpieczenia ich wierzytelności (weksla, kary umownej), zwłaszcza z tytułu wyrządzonej przez pracowników szkody.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX